วิธีการชำระเงิน

1. หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร 

ตัวเลือกในการชำระเงิน

  1. ทำการชำระเงินโดยการนำสลิปใบโอนเงินที่ออกโดยสถานทูตฯ ไปดำเนินการที่ธนาคาร หรือ
  2. ทำการชำระเงินผ่านบัตร (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด) ที่สถานทูตฯ หรือ
  3. ทำการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสถานทูตฯ (รายละเอียดบัญชีด้านล่าง)

ทั้งนี้ ทางสถานทูตฯ ไม่รับชำระค่าบริการเป็นเงินสด

บัญชีธนาคารของสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ สำหรับชำระค่าบริการด้านงานกงสุล
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า หรือการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์)

ธนาคาร: นาคารกสิกร

ที่อยู่: อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย

สาขา: สาขา ปาร์คเวนเจอร์

ชื่อบัญชี: Embassy of Finland (สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์)

เลขบัญชี: 007-8-94075-1

SWIFT: KASITHBK


การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศไทย สามารถทำการรับเอกสารดังกล่าว ได้ที่สถานทูตฯ ด้วยตัวเองหรือดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ ทั้งนี้ ทางสถานทูตฯ สามารถทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับโดยตรง หรือไปยังที่อยู่ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศฟินแลนด์ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศในแถบนอร์ดิค (ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เมืองหัวหิน เมืองพัทยา และจังหวัดภูเก็ต) โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 550 บาท เมื่อทำการยื่นใบคำร้องขอหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

นอกจากนี้ ทางสถานทูตฯ สามารถทำการจัดส่งหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนทางไปรษณีย์ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์และประเทศในแถบนอร์ดิค ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว และเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 1,150 บาท เมื่อทำการยื่นใบคำร้องขอหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

อย่างไรก็ตาม การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปยังสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศในแถบนอร์ดิค อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการดำเนินการส่งผ่านเอกสารดังกล่าว ดังนี้ จึงควรทำการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยตรงจากหน่วยงานข้างต้นก่อน

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร 

สามารถทำการรับเอกสารที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์ที่สถานทูตฯ ด้วยตัวเองหรือทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ ทั้งนี้ ทางสถานทูตฯ สามารถจัดส่งเอกสารบางประเภททางไปรษณีย์โดยตรงไปยังที่อยู่ของผู้รับได้ด้วยบริการไปรษณีย์ส่งด่วน (EMS) โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 50 บาท เมื่อทำการขอรับบริการรับรองเอกสาร

2. วีซ่าและใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ 

ตัวเลือกในการชำระเงิน

  1. ทำการชำระเงินโดยการนำสลิปใบโอนเงินที่ออกโดยสถานทูตฯ ไปดำเนินการที่ธนาคาร หรือ
  2. ทำการชำระเงินผ่านบัตร (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด) ที่สถานทูตฯ

ทั้งนี้ ทางสถานทูตฯ ไม่รับชำระค่าบริการเป็นเงินสด