ประเภทของวีซ่า

 

 • วีซ่าครั้งเดียว เป็นวีซ่าที่ออกให้เพื่อการเดินทางเพียงครั้งเดียว สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน
 • วีซ่าสองครั้ง
 • เป็นวีซ่าที่ให้สิทธิ์ในการเข้าประเทศสองครั้ง ซึ่งอาจจะมีอายุในประเทศในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน 
 • วีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้ง
 • ให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เชงเก้นหลายครั้ง การนับเวลาการอยู่ในประเทศโดยรวม สามารถอยู่ได้ตามจำนวนที่มากที่สุดที่ระบุในสติกเกอร์วีซ่า ซึ่งจะไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน ระยะเวลาการมีอายุของวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งจะไม่เกินห้าปี  
 • วีซ่าสำหรับเดินทางผ่าน ที่ท่าอากาศยาน

ให้สิทธิ์ในเปลี่ยนเครื่องในการเดินทางโดยเที่ยวบินสากล หรือสิทธิ์ในการผ่านพื้นที่สำหรับการบินระหว่างประเทศในท่าอากาศยานขณะเชื่อมต่อการเดินทางสองเที่ยวบิน วีซ่านี้จะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าในเขตพื้นที่ของประเทศได้ บุคคลสัญชาติต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางผ่าน: 

 •   อัฟกานิสถาน
 •   บังกลาเทศ
 •   เอริเทรีย
 •   เอธิโอเปีย
 •   กาน่า
 •   อิรัก
 •   อิหร่าน
 •   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 •   ไนจีเรีย
 •   ปากีสถาน
 •   โซมาเลีย
 •   ศรีลังกา