หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีหน้าที่ในการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

หากคุณมีหน้าที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ในขณะที่มายื่นขอหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน คุณจะต้องแสดงคำชี้แจงว่าไม่มีอุปสรรคที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหนังสือเดินทาง ในการอนุมัติหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนแก่คุณ หากคุณไม่แสดงคำชี้แจง เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคำร้องของกระทรวงการต่างประเทศจะขอคำชี้แจงจากหน่วยราชการของฟินแลนด์ก่อนการอนุมัติหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนแก่คุณ สามารถชี้แจง

การปราศจากอุปสรรคได้โดย:

  • เอกสารประจำตัวทหาร
  • หนังสือรับรองหมายเรียกที่ออกให้แก่ ผู้ปลดประจำการในช่วงสงบสันติ หรือ คำตัดสินอื่นที่เทียบเท่า
  • หนังสือรับรองหมายเรียก สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นหน้าที่ทางทหารโดยสิ้นเชิง 
  • หนังสือรับรองความประพฤติ ที่ออกโดยหน่วยราชการทหาร 
  • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการพลเรือน 

อ่าน Finlex คำร้องขอหนังสือเดินทาง ขอผู้มีหน้าที่ในการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 8 §