บำนาญในต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำนาญไปยังต่างประเทศ อ่านได้ จาก Kela: Pension from Finland to another country. (เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่)

รายละเอียดการติดต่อ

ศูนย์บริการเรื่องระหว่างประเทศของสำนักงาน Kela

บริการทางโทรศัพท์ หมายเลข +358 20 634 0200 (เวลา 9–16 น. ตามเวลาของประเทศฟินแลนด์)

PL 78, 00381 Helsinki

อีเมล inter.helsinki(at)kela.fi

โทรสาร +358 20 634 1599