เวลาทำการในกรณีพิเศษ

วันหยุดของสถานทูตฟินแลนด์ประจำปี พ.ศ. 2567

1 มกราคม (จันทร์) วันขึ้นปีใหม่
29 มีนาคม (ศุกร์) วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์
1 เมษายน (จันทร์) วันอีสเตอร์
15 เมษายน (จันทร์) วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม (พุธ) วันแรงงาน
9 พฤษภาคม (พฤหัสบดี) วันแอสเซ็นชั่นเดย์
3 มิถุนายน (จันทร์) วันเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระราชินี
21 มิถุนายน (ศุกร์) วันมิดซัมเมอร์
29 กรกฎาคม (จันทร์) วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ตุลาคม (จันทร์) วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม (พฤหัส)

วันชาติไทย
6 ธันวาคม (ศุกร์) วันชาติฟินแลนด์
24 ธันวาคม (อังคาร) วันคริสต์มาสอีฟ
25 ธันวาคม (พุธ) วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม (พฤหัสบดี)

วันบ๊อกซิ่งเดย์