สำหรับภาคธุรกิจ

สำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสนับสนุนความเป็นสากล และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ ของฟินแลนด์