การแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่สู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คุณจะต้องส่งการแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ของคุณไปที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น

 สิ่งที่สำคัญคือ ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของคุณจะต้องถูกปรับให้ทันสมัยถูกต้อง เนื่องจาก คำตัดสินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการรับราชการทหาร เช่น คำตัดสินยกเว้นหน้าที่ในการเกณฑ์ทหาร รวมทั้ง การตีความหมายของสัญญาจะอ้างอิงมาจาก ข้อมูลด้านที่อยู่และสัญชาติในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ คุณจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการสูญเสียสัญชาติเฉพาะในกรณีที่มีการระบุที่อยู่ของคุณในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องเท่านั้น

คุณสามารถแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้โดยตรงที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นในฟินแลนด์(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่) หรือ ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูต