ครอบครัวและสัญชาติ

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อย่าลืมแจ้งเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสถานภาพและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของคุณด้วย คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเฉพาะในกรณีที่มีการระบุที่อยู่ของคุณในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องเท่านั้น ในหัวข้อนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องหน้าที่ในการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต่างประเทศ