ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ได้จากที่ใด
 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพ

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์รับยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

การนัดหมายเวลาล่วงหน้าทำได้ที่อีเมล [email protected]

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ไม่มีบริการรับยื่นในวันศุกร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศฟินแลนด์(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)