การขอหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

  1. คุณจะต้องยื่นเอกสารคำร้องด้วยตนเอง 
  2. ตรวจสอบด้วยตนเองว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีความถูกต้องทันสมัย บุคคลสัญชาติฟินแลนด์สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ปีละครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถแก้ไข้และตรวจสอบข้อมูลได้ที่ สำนักทะเบียนท้อง (Digital and Population Data Agency(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่))
  3.  คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อยื่นเอกสารคำร้อง
  4. หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุมากที่สุดไม่เกิน 5 ปี 
  5. โดยทั่วไปแล้ว ในการได้รับหนังสือเดินทางธรรมดาจะใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์จนถึงหลายสัปดาห์ จะสามารถได้รับหนังสือเดินทางเร่งด่วนได้เร็วกว่า แต่ระยะเวลาในการขนส่งจะเร็วหรือช้าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทางได้จาก: ประเภทของหนังสือเดินทาง และ ค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ 

สถานที่อนุมัติ

สถานที่อนุมัติหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชน คือ สถานเอกอัครราชทูต, สถานกงสุลใหญ่ และ สำนักงานคณะตัวแทนทางการทูต หรือ สถานกงสุล แต่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่สามารถอนุมัติหนังสือเดินทางได้

  • ประเทศเยอรมนี: ฮัมบวร์ค, ฟรังค์ฟวร์ท อัมไมน์ 
  • ประเทศสเปน: บาร์เซโลนา, มะละกา, ลาส ปาลมัส, ปีลาร์ เดลา ออราดาดา

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรเพื่อประกอบการติดต่อธุระต่าง ๆ โดยในบางกรณี ผู้ถือบัตรอาจใช้บัตรดังกล่าวประกอบการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถใช้เทคโนโลยีไมโครชิปบนตัวบัตรในการรับบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคได้

สำนักงานตัวแทนทางการทูตสามารถอนุมัติเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนธรรมดาเท่านั้น และสามารถอนุมัติให้แก่ผู้เยาว์ภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครองได้  

ทั้งนี้ สำนักงานตัวแทนทางการทูตจะไม่สามารถอนุมัติบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้เยาว์ที่ไม่มีการยินยอมจากผู้ปกครอง, บัตรประจำตัวประชาชนของต่างประเทศ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราวได้ในบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่มีการแนบตัวอย่างลายนิ้วมือ