ใบสมัครออนไลน์สำหรับหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

บริการออนไลน์ของตำรวจฟินแลนด์มิได้มีจุดประสงค์ไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่นอกประเทศเองก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในต่างประเทศอาจจะไม่ได้ได้รับบริการในแบบเดียวกับผู้สมัครที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางตำรวจสามารถออกหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวให้กับคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปสถานีตำรวจด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 50 ของใบสมัครที่ส่งทางออนไลน์จำเป็นต้องไปที่สถานีตำรวจ หากใบสมัครของคุณเป็นแบบที่คุณต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเอง คุณจะต้องไปดำเนินการที่สถานีตำรวจในฟินแลนด์ เนื่องจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศอาจจะไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์

หากใบสมัครของคุณเป็นใบสมัครประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการได้หากมิได้ทำการยืนยันตัวตนที่สถานีตำรวจในประเทศฟินแลนด์ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จำเป็นจะต้องเดินทางกลับมาที่ฟินแลนด์เองเพื่อดำเนินการ ทางตำรวจจะไม่สามารถคืนเงินค่าดำเนินการสมัครที่ชำระมาแล้ว

 

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-service ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจฟินแลนด์, ข้อกำหนดต่างๆที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกรณีที่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาที่สถานีตำรวจ สมัครทำหนังสือเดินทาง(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) และ การสมัครบัตรประชาชน(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

นอกจากนี้ เมื่อยื่นขอหนังสือเดินทางจากต่างประเทศผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตำรวจฟินแลนด์ ขอให้คุณสังเกตสิ่งต่อไปนี้:

  1. คุณสามารถล๊อคอินผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตำรวจฟินแลนด์ทาง Suomi.fi e-Identification คุณสามารถยืนยันตัวตนทาง Suomi.fi ด้วยรหัสออนไลน์แบงค์กิ้งของคุณ, mobile certificate หรือ Citizen Certificate บนบัตรประชาชนของคุณ
  2. สำหรับการสมัครออนไลน์ ต้องส่งรูปถ่ายหนังสือขนาด2นิ้วไปที่เซิร์ฟเวอร์รูปถ่ายของสำนักงานตำรวจล่วงหน้า สตูดิโอถ่ายภาพต่างประเทศไม่สามารถส่งภาพถ่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรง แต่คุณสามารถจัดหาภาพที่ถ่ายในสตูดิโอผ่านบริการ Suomi.fi e-Identification ซึ่งสตูดิโอถ่ายภาพที่อยู่ในฟินแลนด์สามารถส่งภาพถ่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ภาพถ่ายของสำนักงานตำรวจได้โดยตรง
  3. คุณสามารถรับหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของคุณได้ในฟินแลนด์เท่านั้น โดยไปที่จุดบริการของ Matkahuolto ด้วยตนเอง หรือโดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นมารับแทนคุณ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รวบรวมหนังสือเดินทางต้องพิสูจน์ตัวตนโดยใช้หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง
  4. การดำเนินการใบสมัครที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบางกรณีผู้สมัครอาจต้องไปที่สถานีตำรวจในฟินแลนด์ด้วยตนเอง