Passi ja henkilökortti

บริการ ราคา (€) ราคา (THB)

หนังสือเดินทาง

235 ฿9,260

หนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน (เพิ่มค่าจัดส่ง), เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

255 ฿10,050

หนังสือเดินทางชั่วคราว

270 ฿10,640

Laissez Passer เอกสารการเดินทาง

235 ฿9,260

เอกสารเดินทางฉุกเฉินของสหภาพยุโรป

255 ฿10,050

หนังสือเดินทางต่างด้าวชั่วคราว

235 ฿9,260

บัตรประชาชนสำหรับนักเดินเรือ (หนังสือเดินทางนักเดินเรือ)

235 ฿9,260

บัตรประจำตัว

60 ฿2,360

บัตรประจำตัว

70 ฿2,760

บัตรประจำตัว

80 ฿3,150

บัตรประจำตัว เมื่อท่านสมัคร พร้อมหนังสือเดินทาง

50 ฿1,970

สั่งซื้อ PIN ใหม่เพื่อเปิดใช้งานบัตรประจำตัวของท่าน

30 ฿1,180