ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

บริการลูกค้า

บริการด้านกงสุล หนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์

เวลาให้บริการด้านกงสุล หนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ คือ ทุกวันจันทร์-พฤหัสฯ เวลา 8.30-11.30 น. โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น อีเมล: [email protected]

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์สามารถทำได้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.

โทรศัพท์ +66 (0)2 207 8700

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรื่องวีซ่า:

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางสถานทูตฯได้ที่อีเมล [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 2 207 8700 วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตไม่มีบริการเรื่องวีซ่าในวันศุกร์

การยื่นวีซ่าจะสามารถทำได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ VFS Global (เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)ที่กรุงเทพ โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

เรื่องใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์:

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์รับยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

สามารถนัดหมายเวลาได้ที่อีเมล [email protected] 

จะไม่เปิดให้บริการในวันศุกร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์

เวลาเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

เวลาทำการในกรณีพิเศษ 2024

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อส่วนกลาง

  • +66 220 787 00

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

Embassy of Finland
Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND

ที่อยู่ติดต่อ

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND

แผนที่แสดงสถานที่ทำการ

บุคคลากร

Auni Siukosaari

Management

Jyri Järviaho
Miika Tomi

Administrative, development, communication and cultural affairs

Marika Knaapila-Navarrete
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
Isto Huovinen
Maria Mustapää
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายบริหาร, ข่าว และ วัฒนธรรม)

Consular and migration affairs

Johanna Manni
Maria Vehviläinen
Annika Vatanen

Trade and economic policy

Kai Tuorila
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการค้าและการลงทุน ทีมฟินแลนด์)
Kimmo Pekari
Team Finland
Teeranuch Richiravanich
Team Finland

Trainees

พนักงานอื่นๆ