ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

บริการลูกค้า

เวลาให้บริการ งานกงสุลหนังสือเดินทาง และ งานนิติกรณ์

เวลาให้บริการ งานด้านกงสุล, หนังสือเดินทาง และ นิติกรณ์ คือ ทุกวันจันทร์-พฤหัสฯ เวลา 8.30-11.30 น. อีเมล: [email protected]

จะไม่เปิดให้บริการในวันศุกร์

โทรศัพท์ +66 (0)2 207 8700

หมายเลขฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ 24 ชม.: โทร. +358 9 160 55555, อีเมล [email protected] หมายเลขฉุกเฉินมีไว้เฉพาะการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ, วันหยุดตามประเพณีทางศาสนา, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องวีซ่า:

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางสถานทูตฯได้ที่อีเมล [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 2 207 8700 วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตไม่มีบริการเรื่องวีซ่าในวันศุกร์

การยื่นวีซ่าจะสามารถทำได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ VFS Global (Link to another website.)ที่กรุงเทพ โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 จะมีการรับยื่นวีซ่าเพียงบางประเภทเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

เรื่องใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์:

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์รับยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

สามารถนัดหมายเวลาได้ที่อีเมล [email protected]

จะไม่เปิดให้บริการในวันศุกร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์

เวลาเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

เวลาทำการในกรณีพิเศษ 2021

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อส่วนกลาง

  • +66 220 787 00

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

Embassy of Finland
Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND

ที่อยู่ติดต่อ

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND

แผนที่แสดงสถานที่ทำการ

บุคคลากร

Jyri Järviaho
Miika Tomi
Katariina Hautamäki-Huuki
Johanna Manni
Marika Knaapila-Navarrete
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
Anne Leinonen
Isto Huovinen
Kai Tuorila
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการค้าและการลงทุน ทีมฟินแลนด์)
Katja Hirvonen
Henri Horn
Sanna Takala
Kimmo Pekari
Team Finland
Gitta Hägg-Lundvall
Teeranuch Richiravanich
Team Finland