เมื่อเงิน หรือกระเป๋าสตางค์ ถูกขโมยหรือสูญหาย

บัตรธนาคาร และ บัตรเครดิต หากบัตรธนาคาร หรือบัตรเครดิตสูญหาย ถูกขโมย หรือติดค้างอยู่ในเครื่องกดเงินอัตโนมัติในต่างประเทศ ให้แจ้งธนาคารของคุณทันทีเพื่อทำการระงับการใช้งาน

การโอนเงินไปต่างประเทศ

คุณจะต้องฝากเงินไปที่บัญชีธนาคารของคุณ หรือผ่านบริการโอนเงินข้ามประเทศจากเพื่อน หรือญาติของคุณด้วยตนเองเป็นอันดับแรก โดยสามารถโอนเงินจากบัญชีของตนเองไปยังบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วย สำนักงานตัวแทนทางการทูตสามารถพิจารณาทำเอกสารสัญญาการชำระเงินคืนให้ เพื่อการเดินทางกลับประเทศเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น 

ส่วนมากแล้วจะสามารถถอนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศได้จากบัตรธนาคาร หรือบัตรเครดิต หากมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารในประเทศฟินแลนด์ของคุณ

ขอให้บุคคลใกล้ชิดและญาติของคุณในประเทศฟินแลนด์โอนเงินไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทเหล่านี้

ผู้รับเงินที่ถูกส่งไป จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนเอง ด้วยเอกสารประจำตัวสำคัญทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น หนังสือเดินทาง) ในขณะไปรับเงิน 

ไม่มีการเดินทางกลับบ้านฟรีผ่านบริการกงสุล 

หากคุณตกอยู่ในภาวะวิกฤต และต้องการเงินเพื่อเดินทางกลับบ้านที่ประเทศฟินแลนด์ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่ระบุข้างต้นได้ สำนักงานตัวแทนทางการทูตสามารถให้ความช่วยเหลือในการโอนเงิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินพิเศษ (+ค่าบริการ 40 ยูโร) จากบัญชีธนาคารของคุณไปยังบัญชีธนาคารของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ฝากเงินอาจเป็นบุคคลอื่นที่คุณระบุชื่อไว้ หลังการโอนเงินแล้วจึงจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้จากเครื่องเก็บเงินของสำนักงานทางการทูต  

หากสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตนั้นเกิดจากอาชญากรรม, การเจ็บป่วยขั้นรุนแรง หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และไม่สามารถทำการโอนเงินได้ สำนักงานตัวแทนทางการทูตอาจทำการพิจารณาอนุมัติเงินให้เป็นกรณีพิเศษได้ โดยจะมีการทำสัญญาการชำระเงินคืน เพื่อการเดินทางกลับบ้าน โดยวิธีการเดินทางที่ประหยัดที่สุด 

ความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการทำสัญญาการชำระเงินคืนนั้น จะถือเป็นหนี้สินที่อยู่ภายใต้อำนาจของการยึดทรัพย์เพื่อกลบหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำตัดสินแยกต่างหาก