ารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต่างประเทศ

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีค.ศ. 2019 จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คุณสามารถเลือกวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สองวิธี: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางจดหมาย การลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบนเรือของฟินแลนด์ คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต่างประเทศได้ ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่ออยู่บนเรือของฟินแลนด์ในขณะที่เรืออยู่บนพื้นที่ต่างประเทศ หากคุณเป็นลูกเรือที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง

กระทรวงยุติธรรมจะแจ้งเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในเวปไซต์ http://www.vaalit.fi/  

การลงคะแนนเสียงทางจดหมาย 

ชาวฟินแลนด์ที่อยู่ต่างประเทศที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้ และบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็สามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้ หากพวกเขากำลังอยู่ในต่างประเทศตลอดช่วงเวลาที่สามารถทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และ วันเลือกตั้งในประเทศฟินแลนด์

วิธีการเตรียมพร้อม

1. คุณจะได้รับเอกสารแจ้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณ โดยส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของฟินแลนด์

2. ตรวจสอบกับ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ว่าที่อยู่ของคุณถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ในต่างประเทศของคุณ ให้แจ้งทางอีเมลที่ [email protected]

3. คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบแจ้งด้วย แต่ในใบแจ้งจะมีข้อมูลที่สำคัญ เช่นคุณมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตใด และ คุณจะต้องส่งจดหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปที่ คณะกรรมาธิการเลือกตั้งส่วนกลางของเทศบาลเมืองใด 

4. ขอแพคเกจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จาก ระบบบริการ ของกระทรวงยุติธรรม แต่เนิ่น ๆ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 14.1.2019 อ่านรายละเอียดการลงคะแนนเสียงทางจดหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

1. คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 14.3.2019 ซึ่งมีการประกาศหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว 

2. กรอกใบลงคะแนนเสียง และใส่ลงในซองและปิดซอง ในสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีพยานที่เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะสองคนอยู่ด้วยเพื่อยืนยันความลับทางการลงคะแนนเสียงและ ยืนยันอิสรภาพในการลงคะแนนเสียง  

3. ส่งซองคะแนนเสียงเลือกตั้งไปทางไปรษณีย์ ในซองสำหรับนำส่งพร้อมจดหมายนำส่ง ไปที่คณะกรรมาธิการการเลือกตั้งกลาง ของเทศบาลท้องถิ่นที่คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง จดหมายการลงคะแนนเสียงของคุณจะต้องถึงที่หมายอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 12.4.2019 เวลา 19.00 น. ผู้ลงคะแนนเสียงเป็นผู้ชำระค่าไปรษณีย์  

สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์และอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร คุณจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศฟินแลนด์ และ การเลือกตั้งประธานาธิบดี คุณจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปที่จัดขึ้นในประเทศฟินแลนด์ด้วย ยกเว้นในกรณีที่คุณไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ปรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ให้ถูกต้อง

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จะส่งเอกสารแจ้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ใบแจ้ง) ไปให้แก่ชาวฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทุกคน ไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ใน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของฟินแลนด์ ตรวจสอบดูว่าที่อยู่ของคุณมีความถูกต้องอยู่เสมอ