หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศฟินแลนด์

สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ โดยคุณจะต้องมายื่นเอกสารคำร้องด้วยตนเอง สามารถขอหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านระบบออนไลน์ หากคุณใช้รหัสการยืนยันตนเองแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัย ในกรณีนี้จะต้องมารับหนังสือเดินทางที่จุดบริการของบริษัทขนส่ง (Matkahuolto) ในประเทศฟินแลนด์