การสร้างเครือข่ายการติดต่อ

 

  • ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ในการติดต่อกับหน่วยราชการ บริษัท และคู่ค้าผู้ประสานงานร่วมกันในท้องถิ่น  เครือข่ายสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาของบริษัทใหม่ ๆ ในการเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทของคุณ โดยการจัดงานอีเวนท์เพื่อการสร้างเครือข่าย: หัวหน้าของสำนักงานตัวแทนทางการทูต หรือข้าราชการชั้นสูงสามารถอยู่ร่วมในงานและสร้างอำนาจความน่าเชื่อถือในด้านที่แตกต่างให้กับงานอีเวนท์ของบริษัท เช่น ด้วยการเปิดงาน หรือ กล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น
  • ข้าร่วม การเยี่ยมชมของ -Team Finland  ตลาดเป้าหมาย 
  • เข้าร่วมงานอีเวนท์หลากหลายรูปแบบที่จัดโดยสำนักงานตัวแทนทางการทูตเพื่อการสร้างเครือข่าย
  • ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตในการเปิดประตูเข้าสู่เครือข่ายการติดต่อ ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงโดยปราศจากความช่วยเหลือได้