สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เปิดหน้าต่างใหม่) เครือข่ายเพิ่มเติมของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันมิดซัมเมอร์อีฟ (Midsummer Eve) ในกรณีชาวฟินแลนด์ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสายด่วน 24 ชั่วโมง ที่เบอร์โทรศัพท์ +358 9 1605 5555 โดยเลขหมายดังกล่าวไม่ใช่สำหรับเรื่องวีซ่าและบทสนทนาของท่านจะถูกบันทึกไว้อีเมล [email protected]