ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

 

อีเมลล์:
สำหรับติดต่อเรื่องทั่วไป [email protected]
สำหรับติดต่อแผนกวีซ่า [email protected]
และ, สำหรับติดต่อแผนกกงสุล [email protected] 
เบอร์ติดต่อส่วนกลาง: +66 220 787 00

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เปิดหน้าต่างใหม่) เครือข่ายเพิ่มเติมของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์

สถานทูตฟินแลนด์ จะปิดทำการ ในเทศกาลอีสเตอร์และสงกรานต์

9.4.2021 / ข่าว / ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

เวลาทำการของสถานทูตฯ ในช่วงสิ้นปีและหลังปีใหม่

1.12.2020 / ข่าว / ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

สถานทูตฯ ปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม

14.10.2020 / ข่าว / ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

โซเชียลมีเดีย