ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

 

อีเมลล์: [email protected], [email protected] และ [email protected] 
เบอร์ติดต่อส่วนกลาง: +66 220 787 00

Kunniakonsulaatit täydentävät Suomen edustustoverkkoa. 

โซเชียลมีเดีย