ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

 

อีเมลล์:
สำหรับติดต่อเรื่องทั่วไป [email protected]
สำหรับติดต่อแผนกวีซ่า [email protected]
และ, สำหรับติดต่อแผนกกงสุล [email protected] 
เบอร์ติดต่อส่วนกลาง: +66 220 787 00

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Opens New Window) เครือข่ายเพิ่มเติมของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์

โซเชียลมีเดีย