สมัครวีซ่าได้ที่ไหน

VFS Global (เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันกับทางสถานทูต ในการเป็นศูนย์รับยื่นใบสมัครวีซ่าในกรุงเทพสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ โดยที่ผู้สมัครจะต้องทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

สามารถทำนัดเพื่อยื่นใบสมัครวีซ่าได้ทางเว็บไซต์ VFS Global(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) หรือ ทางโทรศัพท์(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)  ทางศูนย์รับยื่นให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วงวัน เวลาทำการและที่อยู่ของศูนย์รับยื่นสามารถดูรายละเอียดได้ที่ here(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

วิธีการและขั้นตอนการยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับยื่น สามารถดูข้อมูลได้ที่ VFS Global(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) 

การยื่นใบสมัครวีซ่าผู้สมัครสามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมทั้งรูปถ่ายและแสกนลายนิ้วมือในคราวเดียวกัน ศูนย์รับยื่นจะมีค่าบริการโดยคิดเป็นค่าบริการต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน หลังจากนั้นทางสถานทูตฟินแลนด์ที่กรุงเทพจะดำเนินการพิจารณาใบสมัคร

ข้อมูลติดต่อศูนย์รับยื่นวีซ่า

VFS Global

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์

เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

VFS Global website(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)
E-mail: [email protected]  
Call centre: +66 2460 7057

สามารถดูเวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ที่กรุงเทพ (VFS Global) ได้ที่เว็บไซต์ VFS Global(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

แผนกวีซ่าที่สถานทูตฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์จะไม่รับยื่นใบสมัครวีซ่าโดยตรง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า visa application centre(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (VFS global)

ช่วงเวลาบริการทางโทรศัพท์: +66 2207 8700, ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 14.00–15.00น. ตามเวลาประเทศไทย

E-mail: [email protected]

โปรดทราบว่าไม่มีการให้บริการในวันศุกร์

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์จะไม่ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดความคืบหน้าใดใดของใบสมัครที่อยู่ระหว่างการพิจารณา