Handlingar utfärdade i EU-länder

Handlingar som utfärdats av utländska myndigheter måste legaliseras för att kunna användas i Finland. Legaliseringen sker i det land som utfärdat handlingen.

Handlingar legaliseras med en så kallad apostille om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Du hittar mer information om apostille och myndigheter som beviljar sådana på Haagkonventionens webbplats (på engelska)

I EU tillämpas en förordning enligt vilken vissa offentliga handlingar som utfärdats av en medlemsstat måste godkännas utan apostille.

Förordningen tillämpas på handlingar som utfärdats av en myndighet i ett EU-land för att fastställa till exempel födelse, namn, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort eller medborgarskap. Den gäller också straffregisterutdrag, enligt vilket en person inte har antecknats i straffregistret. 

Prislista

Inom EU-området behövs fr.o.m. den 16 februari 2019 enligt EU:s förordning inget apostilleintyg för vissa officiella handlingar, som utfärdats av en medlemsstat i den Europeiska unionen.

Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna