Team Finland i Tyskland

Ett centralt mål för Team Finland är att öka samarbetet med Tyskland inom handel, kultur och vetenskap samt att öka den positiva information om Finland. Detta mål nås genom att optimalt utnyttja tillgängliga resurser och gemensamma kontakter och genom att utveckla kommunikationen mellan olika organisationer.

Tyskland hör till Finlands viktigaste handelspartners, något som märks inom såväl politik och handel som inom vetenskap och kultur. För finländska företag och kulturaktörer erbjuder den tyska marknaden ett betydande tillväxtpotential. Vid sidan om sin stora marknadsvolym är Tyskland också en viktig kanal för företagens internationalisering samt för kulturprojekt och den kreativa ekonomins aktörer.

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland i Tyskland

Finlands ambassad, Berlin

Ambassadens tjänster för företag:

  • Vi hjälper vid eventuella problem med handelshinder
  • Vi bidrar med information om det aktuella politiska och ekonomiska läget i Tyskland och eventuella förändringar i bestämmelserna

  • Vi hjälper företag att knyta kontakter (t.ex. i form av nätverksträffar, exportfrämjande resor)

Ambassaden fungerar inte som rådgivande aktör, utför marknadsanalyser eller letar efter samarbetspartners för företagen. Detta sköts av Business Finland, tysk-finska handelskammaren DFHK och konsulter.

Koordinator

Laura Rajaniemi, ambassadråd
Tel. +49-30-50 50 30
Finlands Ambassad, Berlin
[email protected]  

Ordförande

Anne Sipiläinen, ambassadör
Tel. +49-30-50 50 30
Finlands Ambassad, Berlin
[email protected] 

 

Business Finland 

Inom Team Finland är Business Finland finska företags partner utomlands. Business Finland befrämjar finska företags internationalisering och utländska direktinvesteringar i Finland. För företag som vill etablera sig utomlands erbjuder Business Finland gratis rådgivning och stöd. Rådgivningstjänster riktade till enskilda företag erbjuds av Tysk-Finska Handelskammaren och privata konsultföretag. Business Finlands kontor finns i München.

Business Finland främjar också turismen till Finland. Visit Finland som hör till Business Finland informerar om regioner, städer, inkvartering, trafik och evenemang i Finland. Visit Finland har en byrå i Berlin.

Kirsi-Maarit Poljatschenko
Commercial Counsellor, Head of Region Europe Central 
Tel. +49 151 4619 2893 
[email protected]   

Export Finland

Alun Jones, Senior Advisor: Manufacturing och Maritime 
Tel.  +49 173 7184453
[email protected] 

Caroline Renker, Senior Advisor: ICT and Digitalization
Tel. +49 175 9725
[email protected]

Heidi Kokki, Advisor: Bio & Circular och Digitalization
Tel. +49 151 74214034
[email protected] 

Elina Iso-Oja, Advisor: Food och Healthcare
Tel. +49 160 9484 7253
[email protected] 

Helmi-Nelli Körkkö, Advisor: Consumer Business och Energy
Tel. + 49 151 73029879
[email protected] 

www.businessfinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Invest In Finland

Markus Müller, Senior Advisor: ICT and Cleantech
Tel. +49 151 20068820
[email protected] 

Oliver Demmer, Senior Advisor: Health and Life Sciences
Tel. +49 171 2069656
[email protected]

www.investinfinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 

Visit Finland

Jyrki Oksanen, Director DACH och Benelux: management, key accounts, carriers and Finnish travel trade
[email protected]

Ulla Sperling, Specialist DACH, Key accounts, marketing, pr
[email protected]

Sara Snäll, Specialist DACH, events, sales, marketing
[email protected]

www.visitfinland.com(Länk till en annan webbplats.)

Finlandinstitutet i Tyskland

Finlandsinstitutet i Tyskland är ett forum för finländsk kultur, vetenskap och ekonomi i det tyskspråkiga Europa. Institutet agerar rådgivande och sammanför olika aktörer i området. Tillsammans med sina samarbetspartners erbjuder institutet ett mångsidigt program kring finländsk kultur och samhälle.

Suvi Wartiovaara, Direktörens assistent samt litteraturansvarig
Tel. +49 30 40 363 18 93
[email protected]

www.finnland-institut.de(Länk till en annan webbplats.)

Handelsgillen i Tyskland

Finsk-tyska handelgille Berlin 
Tobias Salomon, [email protected] 
www.finnische-handelsgilde.de/fi(Länk till en annan webbplats.) 

Finsk-tyska handelsgille Frankfurt
Päivi Borre, [email protected] 
www.handelsgilde.net(Länk till en annan webbplats.) 

Finsk-tyska handelsgille Hamburg
Marianne Sinemus-Ammermann, [email protected] 
Reina Waissi, [email protected] 
www.fdhg-hamburg.de(Länk till en annan webbplats.) 

Finsk-tyska handelsgille Hannover
Katariina Rohrbach, Ulrich Petersen, Hannele Zilm-Schulz
[email protected] 
www.fdhg-hannover.de(Länk till en annan webbplats.) 

Finsk-tyska handelsgille München
Päivi Graefe, [email protected] 
www.handelsgildemünchen.de(Länk till en annan webbplats.) 

Finsk-tyska handelsgille Nordrhein-Westfalen
Pekka Stuckert, [email protected] 
Timo Karsten, [email protected] 

BusinessOulu 

Nico Rahm
Tel: +49 173 897 6270
[email protected] 

www.businessoulu.com(Länk till en annan webbplats.)

Honorärkonsulat i Tyskland 

En honorärkonsul bevakar finländares och i Finland permanent bosatta utlänningars rättigheter inom sitt verksamhetsområde. Han eller hon kan ge råd och hjälpa finländare och i Finland permanent bosatta utlänningar som befinner sig tillfälligt i utlandet och som råkat i nöd, att komma i kontakt med lokala myndigheter, närmaste finska ambassad eller konsulat. Via honorärkonsuln kan man få vissa notarieintyg. Honorärkonsuler tar inte emot passansökningar och hanterar inte heller visum- och uppehållstillståndsärenden. Honorärkonsuler kan inte verka som rättegångsbiträden eller juridiska rådgivare

Konsulär representation i Tyskland (Öppnar nytt fönster)