Översättning av handlingar

Finländska myndigheter kan kräva att en handling som utfärdats på ett främmande språk ska översättas till finska eller svenska. Att göra översättningar hör inte till utrikesministeriets eller beskickningarnas uppgifter.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över autoriserade translatorer i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kontaktuppgifter till översättare fås av Finlands översättar- och tolkförbund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om andra länders officiella translatorer får du mera information av ifrågavarande lands myndigheter.

Om det har gjorts en översättning utomlands av en utländsk handling, kan finländska myndigheter också kräva att översättningen är vederbörligen legaliserad.

Edsvurna translatorer och tolkar i Tyskland
www.gerichts-dolmetscher.de(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tysklands översättar- och tolkförbund
www.bdue.de(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Inom EU-området behövs fr.o.m. den 16 februari 2019 enligt EU:s förordning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) inget apostilleintyg för vissa officiella handlingar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), som utfärdats av en medlemsstat i den Europeiska unionen.