Ansökan om pass och identitetskort utomlands

  1. Ansökan måste lämnas in personligen.
  2. Ansökan kan endast behandlas om dina uppgifter i befolkningsdatasystemet är korrekta. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. För att kontrollera och rätta dina befolkningsuppgifter ta kontakt med den närmaste Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  3. Du måste betala passet eller identitetskortet då du lämnar in ansökan.
  4. Pass och identitetskort är i kraft i högst fem år.
  5. Att få ett vanligt pass räcker från två upp till flera veckor. Ett snabbpass får du i allmänhet snabbare, med leveranstiden varierar beroende på till vilket land det ska levereras. Se mer under: Olika pass och expeditionsavgifter utomlands.

Pass och identitetskort kan sökas vid ambassader, generalkonsulat och beskickningar som leds av en utsänd konsul, det vill säga konsulat. Även honorärkonsulaten i Tyskland (Hamburg, Frankfurt am Main) och Spanien  (Barcelona, Malaga, Las Palmas, Palma de Mallorca, Pilar de la Horadada) kan bevilja pass.

Identitetskort

Ambassader och konsulat kan endast utfärda vanliga identitetskort. Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarnas godkännande. Beskickningarna kan inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller tillfälliga identitetskort.

För identitetskort behövs inte fingeravtryck.

Ansökan om pass och identitetskort i Tyskland

Ansökan om pass och identitetskort görs vid Finlands ambassad i Berlin, honorärkonsulatets kundtjänst i Hamburg eller vid honorärkonsulatet i Frankfurt am Main. Finlands övriga honorära konsulat i Tyskland kan inte ta emot ansökningar om pass och identitetskort. Ansökan görs personligen. Även barn bör personligen ansöka om ett eget pass. Deras namn kan inte ingå i föräldrarnas pass. För ansökan om pass och identitetskort behövs ett fotografi som fyller kraven för biometriskt pass. Bekanta dig med anvisningar för passfoto i Polisens webbplats.

Passets och identitetskortets giltighetstid är fem år. Om du ansöker om pass och identitetskort samtidigt är avgiften för båda från och med den 1 februari 2019 sammanlagt 198 euro. (140 euro för passet och 58 euro för identitetskortet). Om du ansöker om pass eller identitetskort separat kostar passet 140 euro och identitetskortet 90 euro samt eventuella expeditionskostnader 7 €. Passet och identitetskortet betalas med ett tyskt bank-/EC-kort eller kreditkort på plats, eller genom girering på förhand.

Mottagare: Botschaft von Finnland, Berlin
IBAN: DE62 1007 0000 0507 7011 00
BIC: DEUTDEBBXXX

Avvikande bestämmelser gällande Finlands honorärkonsulat i Frankfurt am Main:

För kundbesök (inklusive ansökning om pass och identitetskort) behövs en tidsbokning. Tidsbokningen kan göras via e-post under adressen: 
[email protected] 
Kundtjänsten nås per telefon mån – tors 9-10

Pass/identitetskort/portoavgift betalas i förväg till ambassadens konto:
Mottagare: Botschaft von Finnland, Berlin
IBAN: DE62 1007 0000 0507 7011 00
BIC: DEUTDEBBXXX
Ange följande i gireringsblankettens meddelandefält:
FRA/namn/pass eller identitetskort

Det är inte möjligt att betala med kort eller kontant.

Serviceavgifter

 

Läs mera:

Polisen - Pass

Polisen - Identitetskort

Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands