Ansökan om pass och identitetskort utomlands

Hur ansöker man om pass och identitetskort

 1. Ansökan måste lämnas in personligen.
 2. Ansökan kan endast behandlas om dina uppgifter i befolkningsdatasystemet är korrekta. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. För att kontrollera och rätta dina befolkningsuppgifter ta kontakt med den närmaste Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).
 3. Du måste betala passet eller identitetskortet då du lämnar in ansökan.
 4. Pass och identitetskort är i kraft i högst fem år.
 5. Att få ett vanligt pass räcker från två upp till flera veckor. Ett snabbpass får du i allmänhet snabbare, med leveranstiden varierar beroende på till vilket land det ska levereras. Se mer under: Olika pass och expeditionsavgifter utomlands.

Pass och identitetskort kan sökas vid ambassader, generalkonsulat och beskickningar som leds av en utsänd konsul, det vill säga konsulat. Även honorärkonsulaten i Tyskland (Hamburg, Frankfurt am Main) och Spanien  (Barcelona, Malaga, Las Palmas, Torrevieja) kan bevilja pass.

Identitetskort

Ett identitetskort är en handling som du kan använda för att styrka din identitet i olika situationer. Identitetskortet kan också i begränsad utsträckning användas för resor. Den har dessutom ett chip som gör det möjligt att styrka din identitet även i e-tjänster. 

Beskickningarna kan utfärda vanliga och tillfälliga identitetskort. Identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande. 

Beskickningarna kan inte bevilja identitetskort för minderåriga utan vårdnadshavarnas godkännande eller identitetskort för utlänningar.

Från och med den 2 augusti 2021 fogas fingeravtryck till identitetskortet.

Ansökan om pass och identitetskort i Tyskland

Ansökan om pass och identitetskort görs vid Finlands ambassad i Berlin, honorärkonsulatets kundtjänst i Hamburg eller vid honorärkonsulatet i Frankfurt am Main. Finlands övriga honorära konsulat i Tyskland kan inte ta emot ansökningar om pass och identitetskort. Ansökan görs personligen. Även barn bör personligen ansöka om ett eget pass. Deras namn kan inte ingå i föräldrarnas pass. För ansökan om pass och identitetskort behövs ett fotografi som fyller kraven för biometriskt pass. Bekanta dig med anvisningar för passfoto(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Passets och identitetskortets giltighetstid är fem år. Om du ansöker om pass och identitetskort samtidigt är avgiften för båda från och med den 1 september 2023 sammanlagt 285 euro (235 euro för passet och 50 euro för identitetskortet). Om du ansöker om pass eller identitetskort separat kostar passet 235 euro och identitetskortet 60 euro samt eventuella expeditionskostnader 7 €. Passet och identitetskortet betalas med ett tyskt bank-/EC-kort eller kreditkort på plats, eller genom girering på förhand.

Mottagare: Botschaft von Finnland, Berlin
IBAN: DE62 1007 0000 0507 7011 00
BIC: DEUTDEBBXXX

OBS: Ambassaden i Berlin samt honorärkonsulaten i Hamburg och Frankfurt tar enbart emot kunder med tidsbokning. Tid bokas på nätet, via online-tidsbokningssystemet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Då du bokar tid online:

 • Vi rekommenderar att använda Chrome-browsern
 • Använda begrepp:
  • Email Id = e-postadress
  • Contact number = telefonnummer


Avvikande bestämmelser gällande Finlands honorärkonsulat i Frankfurt am Main:

För kundbesök (inklusive ansökning om pass och identitetskort) behövs en tidsbokning. Tid bokas på nätet, via online-tidsbokningssystemet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Kundtjänsten nås per telefon mån – tors 9-10.

Serviceavgifter

Läs mera:

Polisen - Pass(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Polisen - Identitetskort(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)