Visum och uppehållstillstånd för finsk medborgares familjemedlem

Enligt utlänningslagens 37§ räknas följande utländska personer som finländska medborgares familjemedlemmar:

  • Maken till en i Finland bosatt person
  • Person som lever i registrerat partnerskap med en finländsk medborgare
  • Ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare den i Finland bosatta personen eller dennes make är
  • Om den person som är bosatt i Finland är ett minderårigt barn, är barnets vårdnadshavare en familjemedlem

Med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, under förutsättning att de har bott tillsammans i minst två år. Boendetid förutsätts inte, om personerna i fråga gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl.

Uppehållstillstånd för viseringsskyldig familjemedlem

Om du som viseringsskyldig familjemedlem till en finsk medborgare tänker vistas i Finland längre än tre månader, gör du som följer:

  • Ansöker om uppehållstillstånd vid en finländsk beskickning, antingen i ditt hemland eller i avgångslandet där du på laglig grund befinner dig, i god tid. Ansökan om uppehållstillstånd ska alltid lämnas in personligen. Närmare information om ansökan om uppehållstillstånd får du på Migrationsverkets webbplats: www.migri.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Uppehållstillstånd för viseringsfri familjemedlem

Om du inte behöver visum till Finland kan du vistas i landet i högst 90 dagar.

Om du som viseringsfri familjemedlem till finsk medborgare tänker vistas längre än tre månader i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på förhand vid en finländsk beskickning.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverkets serviceställe. På Migrationsverkets webbplats (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)får du närmare information.