Ansöka om pass för minderårig

Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort. Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.

Vårdnadshavarnas samtycke

För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel alla vårdnadshavarnas samtycke.

Samtycket kan intygas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

  • Vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsedatum)
  • Hela namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke
  • Samtycket är skrivet på ett språk som handläggaren förstår (t.ex. finska, svenska, engelska)
  • Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller område bör nämnas.

Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

 Otathan huomioon, että passi tai henkilökortti voidaan myöntää vasta sitten, kun lapsella on henkilötunnus ja hänet on ilmoitettu Suomen väestötietojärjestelmään. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Jos vain toinen huoltajista on paikalla passia anottaessa, toiselta huoltajalta tarvitaan kirjallinen suostumus ja kopio passista.