Finländskt i Tyskland

Foto: Bernhard Ludewig/Botschaft von Finnland

I Tyskland bor ca 14 800 finska medborgare. I huvudstaden Berlin bor cirka 2500 finska mebborgare (31.12.2018, Statistisches Bundesamt).

Finländarna och det speciella med det finska representeras i Tyskland av en mängd aktiva organisationer och samfund. Ambassaden bedriver samarbete med bl.a Finlands institut i Tyskland, exportcentret Business Finland, Föreningen Tyskland-Finland DFG, finska språkskolor och handelskamrar. Jean Sibelius-sällskapet arbetar för att sprida kunskap om mästarnas arbete.

Läs mera: Team Finland i Tyskland (Öppnar nytt fönster)