Asiakirjan varmentaminen EU-maissa

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät yleissopimuksen verkkosivultaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

EU:n alueella sovelletaan asetustaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan), jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjatLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai kansalaisuus. Soveltamisalaan kuuluu myös sellainen rikosrekisteriote, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.

Saksa ja Suomi kuuluvat apostille-käytäntöä säätelevän Haagin yleissopimuksen piiriin. 

Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (Ulkoministeriön uutinen, 14.2.2019)