Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

I Tyskland finns det inget centralt system för folkbokföring eller adressuppgifter.

Adressuppgifter om en i Finland bosatt person kan begäras från magistraten. Ifall man inte känner till boningsorten, kan man rikta sig till Magistraten i Helsingfors.

Utländska privatpersoner eller utländska myndigheter kan få basregisteruppgifter (einfache Melderegisterauskunft) direkt av de tyska myndigheterna. Begäran om uppgifterna bör riktas till registermyndigheterna (Bürgeramt) i den kommun eller stad, där personen i fråga antas bo. Handlar det om en större stad, borde man känna till personens adress eller åtminstone stadsdelen personen bor i för att förfrågan ska gå till rätt myndighet. Man kan också ge en annan person fullmakt att be om uppgifterna. Personen i fråga måste då kunna uppvisa sin fullmakt (som också utfärdats på tyska). Adresserna till tyska kommuners och städers registermyndigheter (Bürgeramt) hittas på kommunernas och städernas hemsidor. Förfrågningarna ställs på tyska och priset för basregisteruppgifterna varierar beroende på förbundsland.

Ämbetsbetyg/utdrag ur den s.k. familjeboken i Tyskland

Tyska registermyndigheter (Standesämter) har sedan 1.1.2009 inte gett utdrag ur den tyska s.k. familjeboken. Man kan bara få attest över födelse eller dödsfall, ingått äktenskap eller partnerskap eller kopior vars riktighet bestyrkts. Adresserna till tyska kommuners och städers registermyndigheter (Standesamt) hittas på kommunernas och städernas hemsidor. Begäran om uppgifterna bör riktas till registermyndigheterna (Standesamt) i den kommun eller stad, där personen i fråga antas bo. Handlar det om en större stad, borde man känna till personens adress eller åtminstone stadsdelen personen bor i för att förfrågan ska gå till rätt myndighet. Förfrågningarna ställs på tyska och priset för handlingarna varierar beroende på förbundsland.

I vissa fall kan det ta flera månader innan myndigheten svarar. Utrikesministeriet i Helsingfors sköter endast i välgrundade undantagsfall och mot avgift om dessa uppgifter.

 

Släktutredning i Tyskland

I Tyskland finns det inga intyg, som till exempel ett civilbetjäningsbevis, som skulle kunna visa till exempel uppgifter om en persons äktenskap, eventuella barn eller adresser under en viss period. Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (pdf).