Tyskland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Tillfälligt pass (Vorläufiger Reisepass, Temporary Passport)
 • Pass för barn (Kinderreisepass)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Tyskland till dess medborgare
 • Tillfälligt identitetskort utfärdat av Tyskland till dess medborgare
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
 • Resehandling för utlänningar (Reiseausweis für Ausländer, Travel Document for Foreigners)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)