Finland i Tyskland

Foto: Bernhard Ludwig/Botschaft von Finnland

I Tyskland bor ca 14 800 finska medborgare. I huvudstaden Berlin bor ca 2500  finska medborgare (31.12.2021, Statistisches Bundesamt). Finländarna och det speciella med det finska representeras i Tyskland av en mängd aktiva organisationer och samfund. Ambassaden bedriver samarbete med bl.a Finlands institut i Tyskland, exportcentret Business Finland och Visit Finland och Föreningen Tyskland-Finland DFG. Jean Sibelius-sällskapet arbetar för att sprida kunskap om mästarnas arbete.