Styrkande av avskrifter vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter vid en beskickning hör bl.a. att bestyrka kopior av handlingar. Bestyrkandet av en kopia förutsätter att sökande förevisar den ursprungliga handlingen, av vilken det tagits en kopia eller fotokopia. Fotokopior kan också tas vid beskickningen.

Prislista (Öppnar nytt fönster)

Notariella tjänster förutsätter att man infinner sig personligen och uppvisar ett giltigt identitetsbevis samt originaldokument.