Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

Avgift 50 €. Avgiftsfritt för statspension och studiestöd. 

Denna notariella tjänsten förutsätter att man infinner sig personligen och uppvisar ett giltigt identitetsbevis.