Finlands institut i Tyskland

Finlandsinstitutet i Tyskland grundades 1994 som första finska kulturinstitut i det tyskpråkiga rummet. Dess uppgift är att främja långvarigt samarbete och utbyte mellan Finland och det tyskspråkiga Europa. Finlandsinstitutet strävar i sin rådgivande roll efter att förena olika aktörer och att erbjuda ett mångsidigt programutbud tillsammans med olika samarbetspartners. I centrum står alltid främjandet av dialog och att förbättra synligheten och arbetsmöjligheterna för finska kultur- och forskningsaktörer, samt att skapa nya nätverk.

Institutet är beläget i stadsdelen Mitte i Berlin. Lokalerna befinner sig på Friedrchstrasse 153 a i den historiska byggnaden ”Polska Apoteket” och ligger således på gångavstånd från både Friedrichstrasse station och paradgatan Unter den Linden.

Finlandsinstitutet är en allmännyttig (gemeinnützig) organisation. Institutets bakgrundsorganisation är Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland, som har sitt säte i Helsingfors. Institutet är medlem i Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. samt i samarbetsorganet för europeiska kulturinstitut i Berlin, EUNIC Berlin.

Finnland-Institut in Deutschland
Friedrichstr. 153 a (3. vån), 10117 Berlin-Mitte
Tel. (030) 40 363 18 90
E-Mail: info[at]finstitut.de

 

www.finnland-institut.de(Länk till en annan webbplats.)