Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades 1997 för att fungera som utlandsfinländarnas samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans besluter om för dem viktiga frågor.

I första hand riktar sig dess verksamhet mot finska myndigheter, som parlamentet vill informera om utlandsfinländska ärenden och livsvillkor. Utlandsfinländarparlamentet fungerar som en diskussions- och informationskanal både i Finland och för utlandsfinländare i deras nya hemländer.

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är geografiskt indelat i sju regioner. Dessutom bildar finlandssvenskarna i världen en egen region. Varje region har sin egen vice talman och regionerna ordnar självständigt sina egna regionmöten.

Utlandsfinländarparlamentets medlemmar består av utomlands fungerande finländska föreningar och organisationer. Alla utlandsfinländare kan delta i UFP:s verksamhet genom en utlandsfinländsk organisation oberoende av om man har finskt medborgarskap eller inte. Parlamentssessionen utgörs av representanter för dessa utlandsfinländarorganistationer. 

Läs mera: 

www.usp.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)