Ambassadens uppgifter

Ambassaden är en del av Finlands utrikesadministration, vilken har som uppgift att befrämja Finlands nationella intressen och bevaka finländarnas förmåner och rättigheter i utlandet. Konsulära tjänster hjälper i Tyskland bosatta finländarna i ärenden gällande t.ex. pass, ämbetsbetyg, värnplikt och arv.

Ambassaden sköter de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Tyskland. Den upprätthåller håller kontakten till Tysklands regering och myndigheter och följer med Tysklands utrikes- och inrikespolitik.

Basen för Finlands och ambassadens verksamhet i Tyskland utgörs av våra länders EU-medlemskap och deras strävan att utveckla unionen. Ambassaden utvecklar också de handelsekonomiska relationerna mellan våra länder, eftersom Tyskland är en av Finlands viktigaste handelspartner.

Övriga uppgifter som hör till ambassadens ansvarsområde är att sköta om president-, riksdags- och ministerbesök, hålla kontakten till finländska organisationer, universitet, forskningsanstalter o.s.v.I Tyskland finns ett gediget intresse för finsk kultur, som det aktiva finska samfundet och ambassaden hjälps åt att sprida.

Ambassadens politiska uppgifter sköter de av Finlands utrikesministerium utsända tjänstemännen och diplomaterna. Inom den officiella representationen arbetar även en försvarsattaché från försvarsministeriet. Även personal utsänd från utrikesministeriet arbetar inom administrationen. Övriga kansliuppgifter sköts av i Tyskland anställd personal.