Om webbplatser um.fi och finlandabroad.fi

Um.fi är utrikesministeriets webbplats. Den innehåller information om ministeriets verksamhet och service. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.

Finlandabroad.fi innehåller information om verksamhet och tjänster vid en finländsk beskickning, d.v.s. en ambassad, ett generalkonsulat, konsulat eller annan representation utomlands. 

Vi bemödar oss om att innehållet ska vara korrekt och aktuellt. Beskickningen och utrikesministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Beskickningen och utrikesministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av beskickningen, utrikesministeriet eller av någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Användning av kakor

Utrikesministeriets webbplatser använder kakor (eng. cookies). En del av kakorna behövs för webbplatsens funktioner, andra för besökarstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att följa upp hur du använder webbplatsen.

Utrikesministeriets webbplats (um.fi) använder bara kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet för att följa användarnas navigering på webbplatsen och för att visa att användaren aktivt använder webbplatsen. Kakan berättar också hur många användare det finns på webbplatsen vid en given tidpunkt. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_*
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

Besökarstatistik

Vi samlar in allmän statistik om hur webbplatsen används för att kunna utveckla servicen. Vi samlar t.ex. in information om från vilken webbplats besökarna kommer, de vanligaste sökorden, klockslag för besöken, IP-adresser, position, använda sidor, vilka webbläsare och enheter besökarna använder. För att anonymisera besökarstatistiken stryks de två sista stavarna från besökarens ip-adress. Statistiken över besökare sparar inte kakor på användarens anordning. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring och uppföljningsuppgifter lämnas inte ut utanför statsrådet.

Besökarstatistiken lagras på servrar som är belägna i Finland och informationen kombineras inte med andra informationskällor. Informationen är tillgänglig för utrikesministeriets anställda som arbetar med kommunikation på webben samt för utrikesministeriets avtalspartner företaget Oikeat oliot.

Läs mer om utrikesministeriets dataskydd(Länk till en annan webbplats.)

Nyhetsbrev och annat material som går att beställa

På utrikesministeriets webbplats finns ett nyhetsbrev om internationella sanktioner(Länk till en annan webbplats.) som det går att prenumerera på.

Utsändningen av nyhetsbrevet köps av företaget Liana Technologies och gällande nyhetsbrevet tillämpas företagets användarvillkor. På webbplatsen finns en beställningsblankett för nyhetsbrevet. Genom blanketten samlar företaget in beställarens e-postadress som används för att sända ut nyhetsbrevet till dem som beställt det.

Anställda vid utrikesministeriet som har arbetsuppgifter i anslutning till nyhetsbrevet kommer åt att behandla informationen som rör beställningar.

På webbplatsen går det också att prenumerera på flera olika RSS-flöden.

Läs mer om utrikesministeriets dataskydd(Länk till en annan webbplats.)

Innehåll av tredje parter

Det finns sidor på webbplatsen där innehållet hämtas från andra webbplatser som upprätthålls av en tredje part. Det kan till exempel vara inbäddade videor, kartor eller flöden från sociala medier. På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Du har tillåtit följande innehåll av tredje parter:

...

Respons

Du kan sända respons och frågor om utrikesministeriets verksamhet direkt till den ansvariga enheten eller till adressen [email protected]. Om den här sidan kan du skicka respons till enheten för aktualitetskommunikation, [email protected].