Prislista

Betalning kan göras med ett tyskt bankkort (EC-kort) eller kreditkort på plats eller genom girering på förhand till ambassadens konto:

Botschaft von Finnland, Berlin
IBAN: DE62 1007 0000 0507 7011 00
BIC: DEUTDEBBXXX

 

Avgifter 2019   €
Pass 140
Snabbpass 160
Tillfälligt pass 175
Identitetskort 90
Försändelse av det färdiga passet eller identitetskortet 7
Pass och identitetskort samtidigt 198 euro (140 euro för passet och 58 euro för identitetskortet)
Medborgarskapsanmälan 200
Elektronisk anmälan 150
Medborgarskapsanmälan för minderåriga  100
Elektronisk anmälan 80
Notariatsbevis 30
Intyg av offentligt köpvittne 160
Uppehållstillstånd 470
Elektronisk ansökan 420
Uppehållstillstånd för arbete  600
Elektronisk ansökan 400
Uppehållstillstånd för studier 360
Elektronisk ansökan 300
Uppehållstillstånd, ansökanden minderårig
(under  18 år)
250
Elektronisk ansökan 220