Finska translatorer

Ambassaden för ingen förteckning över översättare och tolkar. Under följande länkar hittas information om auktoriserade translatorer och tolkar i Finland och Tyskland.

Edsvurna translatorer och tolkar i Tyskland
www.gerichts-dolmetscher.de(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tysklands översättar- och tolkförbund
www.bdue.de(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finlands översättar- och tolkförbund
www.sktl.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Auktoriserade translatorer i Finland
www.oph.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)