Finska translatorer

Ambassaden för ingen förteckning över översättare och tolkar. Under följande länkar hittas information om auktoriserade translatorer och tolkar i Finland och Tyskland.

Edsvurna translatorer och tolkar i Tyskland
www.gerichts-dolmetscher.de

Tysklands översättar- och tolkförbund
www.bdue.de

Finlands översättar- och tolkförbund
www.sktl.fi

Auktoriserade translatorer i Finland
www.oph.fi