Beredskapsplan, Tyskland, Finlands ambassad, Berlin

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

I och med det stora antalet finländare bosatta i Tyskland är det i praktiken inte möjligt att organisera allmänna samlingsplatser för finländare. Istället uppmanas alla att följa de lokala tyska myndigheternas instruktioner och förordningar samt att använda sitt eget omdöme.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Utrikesministeriet kan i samförstånd med ambassaden/konsulatet rekommendera finländare att antingen lämna ett krisområde eller undvika att resa dit (resemeddelande). Även i dessa fall ligger dock beslutet om resa hos den enskilda personen och denne bär även själv ansvaret för eventuella följder. Ambassaden/konsulatet ordnar inte evakuering om det är möjligt att lämna landet eller området med hjälp av kommersiella transportmedel (flyg, tåg, båt, kollektivtrafik, etc.)

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Tysklands myndigheter bär i regel alltid ansvaret för evakueringar inom Tysklands gränser.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om grannländerna bedöms vara farliga eller om det är svårt att förflytta sig till dem, kan man tillfälligt förflytta sig till ett annat land. Om krisen bedöms bli långvarig bör man i samarbete med ministeriet försöka ordna en evakuering till Finland.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Allmänt nödnummer

Brandkår och rättningstjänst

112

Polis

110

Räddningsmyndigheter

Polisens servicenummer Berlin 24 h

+49 4664 4664

Statlig polisens 24-timmarsnummer

0800 6888 000

Sjukhus

Bundeswehrkrankenhaus Berlin (Notfallaufnahme)

Övrigt

Nödnummer för giftcenter

Berlin (Berlin und Brandenburg)
+49 030 19240

Bonn (Nordrhein-Westfalen)
+49 0228 19240

Erfurt (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)
+49 0361 730 730

Freiburg (Baden-Württemberg)
+49 0761 19240

Göttingen (Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein)
+49 0551 19240

Homburg (Saarland)
+49 06841 19240

Mainz (Rheinland-Pfalz und Hessen)
+49 06131 19240

München (Bayern)
+49 089 19240