Tysk-finska föreningen

Deutsch-Finnische Gesellschaft DFG hör till de största vänföreningarna som arbetar för utlänningar i Tyskland. Den är grundad 1952, medlemsantalet är nu över 10 000. DFG består av en takorganisation och 15 distriktorganisationer. De finns i alla tyska delstater och fördelar sig i sin tur på 70 lokalföreningar i olika städer.

DFG förmedlar en bild av Finland i Tyskland. Föreningen gör Finland och finsk kultur kända bl.a. genom att stöda utgivandet av böcker om Finland och av finska författare. Den informerar även om Finland som turistland.

DFG ordnar årligen elevutbyte mellan Finland och Tyskland, hjälper skolor att hitta vänskolor, anordnar typiskt finska fester för sina medlemmar som valborgsdans, midsommar- och julfest. Den representerar även sina finlandsfödda medlemmar i Utlandsfinländarnas parlament i Helsingfors. DFG :s medlemstidning Deutsch–Finnische Rundschau ger aktuell information om händelser i Finland och om finländarna som är bosatta i Tyskland.