28.3.2024

Tyskland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tyskland är ett tryggt resmål. Liksom i andra europeiska storstäder kan emellertid risken för terrordåd fortfarande inte uteslutas.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Tyskland finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/deu/forsta-sidan. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Tyskland ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan dock inte uteslutas.

Iaktta särskild försiktighet när du rör sig i de stora städerna. Förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats när du rör dig utomhus. Ficktjuvar förekommer bland annat i fulla färdmedel i kollektivtrafiken.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Nödnumren i Tyskland:
Polisen 110
Brandkåren 112

Brottsligheten

Var på din vakt om du hyr ett rum eller gör affärer med en privatperson som kräver kontantbetalning eller förskottsbetalning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Iaktta normal uppmärksamhet i stadstrafiken. Beakta särskilt cyklisterna som ofta cyklar på körbanan och ibland kan göra oväntade svängar. På motorvägarna ska du beakta de höga hastigheterna så att du inte råkar ut för överraskande situationer.

Använd lämpliga däck med tanke på väderförhållandena under vintern. Det är förbjudet att använda dubbdäck. I bergstrakter kan man bli tvungen att använda snökedjor på däcken.

Vädret har en större inverkan på trafiken än i Finland. Plötsliga förändringar i väderförhållandena orsakar rusning och farliga situationer, särskilt på motorvägarna.

Naturförhållanden

Du hittar aktuella väderleksrapporter och prognoser på följande webbplatser:
http://www.wetter.de/(Länk till en annan webbplats.)
http://www.wetteronline.de/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information https://finlandabroad.fi/web/deu/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-saksassa/384951

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Ta med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av Folkpensionsanstalten. Mera information på adressen https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Det förekommer fästingar i Tyskland. Mer information om fästingsituationen hittar du på webbplatsen http://www.zecken.de(Länk till en annan webbplats.) och på webbplatsen för Robert Koch-institutet: http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Tysklands federala polis (Bundespolizei), frågor och svar: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText6(Länk till en annan webbplats.)

https://finlandabroad.fi/web/deu/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-saksassa/384951

När du reser till Tyskland måste du ha ett giltigt pass eller identitetskort. Körkort är inte en resehandling.

Tysklands ambassad i Finland https://helsinki.diplo.de/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].