Finland och Tyskland

Tyskland erkände Finlands självständighet den 4 januari 1918. Finland erkände Förbundsrepubliken Tysklands självständighet den 4 november 1972. Diplomatiska förbindelser knöts den 7 januari 1973.