Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka en enskild persons underskrift om den berörda personen är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Om den berörda personen inte undertecknar sitt namn vid beskickningen, måste personen bekräfta att namnteckningen är deras egen.

Prislista (Öppnar nytt fönster)

Notariella tjänster förutsätter att man infinner sig personligen och uppvisar ett giltigt identitetsbevis samt originaldokument.