Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Inom EU-området behövs fr.o.m. den 16 februari 2019 enligt EU:s förordning inget apostilleintyg för vissa officiella handlingar, som utfärdats av en medlemsstat i den Europeiska unionen.

Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna

Namnärenden på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbsida 1.1.2019

Information om hur ett efternamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap och om barns efternamn: Makars efternamn och barns efternamn (pdf)