Kulturföreningar

Alvar Aalto -sällskapet

Av den världsberömda arkitekten Alvar Aalto (1898-1976) finns de flesta byggnaderna i Finland och Tyskland. Han har ritat bland annat den välrenommerade Aalto-teatern i Essen, höghuset Neue Vahr i Bremen och höghus i Hansakvarteret i Berlin.

Alvar Aalto -sällskapet sprider information om Aaltos arbete i Tyskland, Österrike och Schweiz. Det arrangerar utställningar, seminarier och studieresor samt ger ut informationsbladet Bulletin.

Kontakt:
Alvar Aalto Gesellschaft
Riitta Pelkonen-Lauer
riittalauer[at]aol.com
Tel. +49-89-6804881
E-Mail: riittalauer[at]aol.com

 

Jean Sibelius -samfundet

Jean Sibelius -samfundet har arbetat över tio för att göra den finska nationalkompositörens produktion känd i Tyskland.

Jean Sibelius (1865-1957) egna kontakter med landet började när han år 1889 anlände med ångbåt från Helsingfors till Berlin för att studera komposition och musik. Studieresan var av stor betydelse för den finländska musikhistorien bl.a. genom att Sibelius tillägnade sig element ur den europeiska symfonitraditonen. Kompositörens musikaliska förebilder, som Mozart och Mendehlsson, var tyskar.

Sibelius-Samfundets arbete stannar inte vid att repetera de sju symfonierna, vilka anses vara Sibelius viktigaste verk. Sällskapet vill också sprida kunskap om Sibelius hela produktion och om hans liv.

Dessutom arbetar sällskapet för att sprida kännedom om andra finländska kompositörer och om den finländska musikkulturen i Tyskland. Det upprätthåller ett finskt musikarkiv, stöder barns och ungas musikintresse, arrangerar konserter och samarbetar med Sibeliussällskap i andra länder.

Kontakt:

Jean Sibelius Gesellschaft Deutschland e.V.