Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Saksassa suositellaan pyytämään paikallisesta Standesamtista monikielinen, kansainvälinen syntymätodistus.

EU:n alueella sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lukien asetusta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. 

Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Oikeusministeriön uutinen, 14.2.2019)

Nimiasiat Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla nimilain uudistumisen 1.1.2019 jälkeen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Digi- ja väestötietoviraston ohjeistus sukunimen muuttamisesta avioliiton solmimisen yhteydessä sekä lisätietoa lapsen sukunimestä ja sen muuttamisesta: Etu- ja sukunimilain muutos - puolison ja lapsen sukunimeä koskeva ohje (pdf) (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)