Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Saksassa suositellaan pyytämään paikallisesta Standesamtista monikielinen, kansainvälinen syntymätodistus.

EU:n alueella sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lukien asetusta, jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. 

Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa (Oikeusministeriön uutinen, 14.2.2019)

Nimiasiat Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla nimilain uudistumisen 1.1.2019 jälkeen

Digi- ja väestötietoviraston ohjeistus sukunimen muuttamisesta avioliiton solmimisen yhteydessä sekä lisätietoa lapsen sukunimestä ja sen muuttamisesta: Etu- ja sukunimilain muutos - puolison ja lapsen sukunimeä koskeva ohje (pdf)