Isyyden vahvistaminen

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. 

Päätöksenä pidetään tuomioistuimen ja muun viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä, jos lapsen ja miehen välistä suhdetta pidetään tällaisen toimenpiteen seurauksena isyyssuhteena siinä valtiossa, jossa rekisteröinti tai muu toimenpide on suoritettu.

Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko isyydestä vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi ja äiti suomalainen


Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, tulee isyys ensin vahvistaa, minkä jälkeen isyys voidaan rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään eli lapselle merkitä Suomessa isä.

Päätöksellä tarkoitetaan esimerkiksi tuomioistuimen tai muun osavaltion viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä. Isyyspäätökseksi ei voida katsoa Yhdysvaltain syntymätodistusta.

Yhdysvaltain isyyspäätöksen tulee olla laillistettu Apostille-todistuksella ja se tulee liittää syntymän rekisteröintiin. Katso ohjeet Apostille-todistuksen hankkimiseen. Isyyspäätöksen antava viranomainen vaihtelee osavaltioittain.