Saavutettavuusseloste, um.fi ja finlandabroad.fi

Tämä seloste koskee um.fi- ja finladabroad.fi -verkkosivustoja.

Vaatimusten täyttäminen

Um.fi- ja finlandabroad.fi -verkkosivustot täyttävät Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019(Linkki toiselle web-sivustolle.) vaatimukset osittain. 

Ei-saavutettava sisältö

Käyttäjät saattavat kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme.  

Ylävalikon rakenne, um.fi 

Valtioneuvosto ja ministeriöt -kohta um.fi:ssä on ohjelmallisesti määritelty linkiksi, vaikka sen kuuluisi olla painike (se avaa ja sulkee alakohtia). WCAG 2.4.3

Ylävalikon kohdistusjärjestys 

Ylävalikon kohdistusjärjestys näppäimistöllä on epäjohdonmukainen eikä noudattele visuaalista järjestystä ja sisällön logiikkaa. WCAG 2.4.3

Kielivalinnat 

Kielivalinnoilla ei ole tällä hetkellä omaa kielimääritettä, eli ne luetaan ruudunlukijalle kulloisenkin kieliversion ääntämyksellä. Sivuston kielivalinnan tekeminen ei muuta kielivalintaa aktiiviseksi. Kielivalintaelementtiä ei olla myöskään nimetty, jolloin ne ovat käytännössä kolme linkkiä nimeämättömässä listassa. Sisältösivuilla olevilla kielilyhennelinkeillä ei ole saavutettavaa nimeä tai kielimääritettä. Sivuston sivuilla on toisinaan sisältöä, jonka kieli poikkeaa valitusta sivuston kielestä. WCAG 2.4.4, 2.4.6, 3.1.2 

Tekstin suurentaminen 

Tekstin suurentaminen hajottaa palvelussa useita näkymiä niin, että niistä tulee vaikeaselkoisia tai haastavia ymmärtää tai käyttää. WCAG 1.4.4

Otsikoiden käyttö ja hierarkia 

Sivujen otsikkotasojen järjestys voi olla joillain verkkopalvelun sivuilla virheellinen.  WCAG 1.3.1

Kuvien tekstivastineet 

Sivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia tai muita kuin kuvituskuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. Joissain kuvissa kuvan tekstivastine on täysin sama kuin sille määritelty kuvateksti.  Sivustolla on tekstiä sisältäviä kuvia, esim. infografiikkaa, ilman tekstivastineita. WCAG 1.1.1

Koronauutiset-sivu, um.fi 

Koronavirusuutiset-sivu näyttää visuaalisesti hajanaiselta. Sivun otsikkotasojen järjestys on virheellinen.  Hyppää sisältöön -linkki vie suoraan sivun alkuun nostettuihin artikkeleihin, joiden otsikkotaso on h4, eikä sivun pääotsikkoon. WCAG 1.3.1

Sivuston sivut -elementti 

Joillain sivuilla käytetään sivuston sivut -elementtiä, joka täyttää näkymää toisteisella tiedolla. 

Linkkien tarkoitus ja nimeäminen

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä, eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä. WCAG 2.4.4

Sivustolla voi olla kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. WCAG 1.1.1

Taulukoiden saavutettavuus

Joiltakin sivuilta löytyvien taulukoiden rakenteissa on muotoiluja ja puutteita, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi sisällön asetteluun käytetyt taulukkorakenteet ja puuttuvat taulukko-otsikot. WCAG 1.3.1, 1.3.2

Taulukkomuoto ei myöskään toimi parhaalla mahdollisella tavalla kapealla näytöllä. 

Kriisinhallinta-sivun karttaupote 

Kriisinhallinta-sivulla on upotettuna kartta, joka on äärimmäisen vaikea hahmottaa ruudunlukijalla ja jonka ohittaminen vaatii useita painalluksia ruudunlukijalla ja näppäimistöllä, kun hyppylinkkiä ei ole tarjolla. WCAG 4.1.2

Hakutoiminnallisuuden saavutettavuus 

Hakutoiminnossa on useita saavutettavuusongelmia WCAG 1.3.1, 2.4.6, 3.2.1: 

 • Hakutuloslistauksen Siirry sisältöön -hyppylinkki ei toimi.
 • Ruudunlukijakäyttäjälle hakutulosten kuuntelu voi olla epäselvää, sillä linkkien nimet katkaistaan kesken, vaikkei tähän ole selkeää tarvetta. 

Videoupotukset, linkitykset ja tekstitykset

Sivuilla on videoupotuksia, joissa havaittiin seuraavia saavutettavuusongelmia WCAG 1.2.2, 2.4.1, 3.2.4, 4.1.2, 1.2.3, 1.2.5:

 • Videon upotuskehystä ei ole nimetty. Ruudunlukijakäyttäjä ei voi tällä hetkellä tietää, mitä upote sisältää.
 • Sivustolla on tekstittämättömiä videoita. 

Kieliversiot 

Kieliversioissa on muutamia saavutettavuuteen liittyviä haasteita WCAG 1.1.1, 3.1.2:

 • Facebook-,Twitter- ja blogisisällöillä ei ole kielimääritystä, joten ne luetaan ruudunlukijalla ruotsiksi tai englanniksi äännettynä, vaikka ne ovat suomea
 • ThisIsFinland-nosto on aina englanniksi kieliversiosta riippumatta ja Kauppapolitiikka-nosto suomeksi ruotsinkielisessä versiossa, mutta niillä ei ole erillistä kielimääritystä
 • Kuvien alt-tekstejä ei useinkaan ole käännetty kieliversion mukaisesti
 • Arktinen yhteistyö -osion sivujen linkeistä saattaa päätyä suomenkielisestä linkistä ruotsinkieliseen artikkeliin (suomenkielisessä kieliversiossa) niin, ettei artikkelille ole kuitenkaan merkitty ohjelmallisesti kieleksi ruotsia.

Liitetiedostot 

Sivustolla on runsaasti linkkejä, joissa ei kerrota niiden kohdetta tai tarkoitusta. Linkissä tulisi kertoa, että kohteena on tiedosto (ja sen tyyppi) ja onko kyseessä avaaminen vai suora lataaminen. PDF-tiedostolinkkien tulisi olla toteutettu johdonmukaisesti läpi sivuston. Sivustolla on liitetiedostoja (PDF, Word), jotka eivät myöskään itsessään ole saavutettavasti toteutettuja. Erityishuomiona jotkut PDF:istä (esim. Circular Note) ovat skannattuja, joten ne eivät sisällä ollenkaan tekstiä muussa kuin visuaalisessa muodossa. WCAG 1.4.5, 3.2.4

HTML-koodin laatu

HTML-koodin laadussa on joitain ongelmia ja seuraavien kriteerien pitäisi täyttyä nykyistä paremmin WCAG 4.1.1:

 • Elementtien aloitus- ja lopetustägit on merkitty oikein
 • Elementit on järjestetty sisäkkäin oikein (nesting)
 • ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä

Sosiaalisen median kanavat

Sivustolta linkitetään ulkoministeriön  ja Suomen ulkomaanedustustojen hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Kyseisillä sivustoilla on kuvia sisältäviä julkaisuja joilta puuttuu tekstivastineita.  WCAG 1.1.1

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske seuraavia sisältöjä

Sivustomme sisältöjä, jotka eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin:

 • videot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 
 • tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • arkistoidut sisällöt, kuten tiedotteet, blogikirjoitukset sekä tilasto- ja tutkimustiedot
 • suorat videolähetykset
 • karttasisällöt, joissa esimerkiksi näytetään edustuston sijainti kartalla, eivät ole saavutettavia, mutta sama tieto on tarjolla myös kirjallisessa muodossa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on tehty 23.9.2020. Sitä on päivitetty 1.2.2023

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Seloste on koottu arvion pohjalta. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen on korjattu tai korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta ja päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun saamme saavutettavuuspuutteita korjattua.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja pyrimme korjaamaan ongelman ensi tilassa!

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla. Kerro palautteessasi mitä sivustoa palautteesi koskee.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö