Saavutettavuusseloste

Ulkoministeriö pyrkii takaamaan Suomi ulkomailla -sivustokokonaisuuden saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuusseloste koskee Suomi ulkomailla -sivustoa, joka koostuu noin 200 maasivustosta.  

Vaatimusten täyttäminen

Suomi ulkomailla -verkkosivustot täyttävät Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Otsikkotasojen käytössä on puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia sekä HTML-koodissa että sivustolla näkyvissä otsikoissa. Ne korjataan ensi tilassa. 
 2. Linkkien ja linkkien kohteiden merkintöjen yksittäiset puutteet korjataan. 
 3. Sivuston teksti ei täytä kaikilta osin kontrastivaatimuksia. Riittävä kontrasti varmistetaan mahdollisimman pian. 
 4. Suomi ulkomailla -kokonaisuuden etusivulla ruudunlukijan käytössä on ongelmia, eikä maavalintaa kartalla ei voi tehdä näppäimistöllä. 
 5. Sivuston rakennemerkinnöissä esimerkiksi valikoissa on joitakin puutteita. Varmistamme, että sivujen elementit on merkitty ohjelmallisesti oikein. 
 6. Taulukkojen sarakeotsikoiden merkinnöissä on ongelmia, jotka vaikeuttavat ruudunlukijan käyttöä. 
 7. Palvelun suomen- ja ruotsinkielisillä sivuilla on vieraskielisiä nimiä ja termejä, joita ei ole merkitty. Niihin lisätään kielimerkinnät sitä mukaa kun sivuja päivitetään muutenkin. Samalla korjataan virheelliset kieliversiot kuten suomenkielisen sisällön näyttäminen paikallisella kielellä. Osaa sisällöstä näytetään kuitenkin tarkoituksella englanniksi muissa kieliversioissa, koska sisältöä ylläpidetään vain englanniksi. 
 8. Hakutoiminto epävarmasti. Sen saavutettavuusongelmat korjataan samalla kun muut korjaukset tehdään. 
 9. Sivuston käyttö pelkällä näppäimistöllä ei toimi kaikkialla, sillä käyttäjä ei näe missä kohdistus menee. Ongelma korjataan mahdollisimman nopeasti.
 10. Sivustolla liikkumista ohjaavien kuvakkeiden ja sisällöissä käytettyjen kuvien ja infografiikan tekstivastineissa on puutteita. Kuvakkeiden ongelmat korjataan osana teknistä kehitystyötä, ja pysyvien sisältöjen puutteet samalla kun niitä päivitetään muutenkin. 
 11. Yksittäisen sivun sisäisten linkkien kohdistuksessa on ongelmia ruudunlukijaa tai pelkkää näppäimistöä käytettäessä. 
 12. Ongelmat tekstien suurentamisessa ja välistyksen muuttamisessa sekä sivujen skaalautumisessa korjataan. 
 13. PDF-liitetiedostot eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ongelmat korjataan vuoden 2020 aikana. Vanhoja sisältöjä korjataan sitä mukaa kun niitä päivitetään muutenkin.
 14. Mobiilikäytössä ongelmia on ruudunlukijalla esimerkiksi kohdistusjärjestyksessä ja valikkojen käytössä. Ne korjataan ensi tilassa, sillä yhä useampi käyttää mobiilipalvelua.
 15. Sivustolta linkitetään ulkoasianhallinnon hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). Kyseisillä sivustoilla on kuvia sisältäviä julkaisuja, joille ei ole lisätty tekstivastineita sekä videosisältöä, jossa ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. 

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Karttasisällöt, joissa esimerkiksi näytetään edustuston sijainti kartalla, eivät ole saavutettavia. Sama tieto on tarjolla myös kirjallisessa muodossa. Karttoihin ei sovelleta lainsäädäntöä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on tehty 17.9.2019. Sitä on päivitetty 24.9.2019.

Seloste on koottu asiantuntija-arvion pohjalta. Arvion toteutti ulkoministeriön pyynnöstä Eficode elo-syyskuussa 2019. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen on korjattu tai korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja pyrimme korjaamaan ongelman ensi tilassa!

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

 • sähköpostilla: ajankohtaisviestinnän sähköpostiosoite [email protected]
 • soittamalla: valtioneuvoston vaihde: 0295 16001, pyydä yhdistämään ulkoministeriön ajankohtaisviestintään verkkopäätoimittajalle tai viestinnän kehittämistiimiin verkkoviestintäpäällikölle

Suomi ulkomaille -sivustojen saavutettavuudesta vastaavat sivuston päätoimittaja sekä ulkoministeriön verkkoviestinnän kehittämispäällikkö. Viestintäosaston ajantasaiset yhteystiedot(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö