Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

  • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai

  • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja vain isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.

Voit jättää kansalaisuusilmoituksen Maahanmuuttovirastoon Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä.

Muista myös ilmoittaa lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastoon.

Lomake: ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

Kansalaisuuden saaminen ilmoituksella tai hakemuksesta

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Jos asut ulkomailla, voit jättää ilmoituksen lapsesta tai adoptiolapsesta, ilmoituksen kansalaisuuden takaisin saamiseksi tai hakemuksen Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi Suomen edustustoon tai kunniakonsulaattiin.

Jätä ilmoitus tai hakemus aina henkilökohtaisesti. Maahanmuuttovirasto voi ottaa asian käsittelyyn vasta kun olet maksanut käsittelymaksun.

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista, lainsäädännöstä, käsittelymaksuista ja lomakkeista löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen yli 22-vuotiaana

Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa sinulle kansalaisuuden menettämisen uhasta. Voit säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos sinulla on riittävä yhteys Suomeen.

Lue ohjeet Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Monikansalaisuus

Jos olet monen maan kansalainen, sinun on itse otettava selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on toisessa kotimaassasi. Suomen ulkomailla oleva edustusto voi palvella ainoastaan Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Kun monikansalaisena oleskelet toisessa kotimaassasi, sinua kohdellaan paikallisten lakien mukaisesti kyseisen maan kansalaisena. Tällaisessa tilanteessa Suomen ulkoministeriön mahdollisuudet antaa konsuliapua ovat yleensä varsin rajoitetut.

USAn kansalaisuuden rekisteröinti Suomeen

Laki väestötietojärjestelmästä (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot ajantasaisina ja ilmoittamaan kaikki väestötietojensa muutokset. Rekisteröinnin voit tehdä joko suoraan Digi- ja Väestötietoviraston palvelupaikkaan tai Suomen edustuston kautta. Rekisteröinnin voi suorittaa kahdella tavalla:

1) Voit toimittaa joko laillistetun päätöksen uudesta kansalaisuudesta tai virallisesti oikeaksi todistetun ja laillistetun jäljennöksen Digi- ja Väestötietovirastoon.

2) Edustusto voi todistaa oikeaksi kopion alkuperäisestä Yhdysvaltojen kansalaistamispäätöksestäsi sekä uuden kansalaisuutesi passista. Tätä varten on joko varattava aika edustustoon, tai lähetettävä alkuperäiset asiakirjat edustustoon notaarintodistusta varten. Mikäli lähetät alkuperäisen passin ja kansalaistamispäätöksen edustustoon postitse, on mukaan liitettävä palvelumaksu sekä valmiiksi maksettu FedEx/DHL/UPS-palautuskuori.

Lisätietoa Digi- ja Väestötietovirastosta

  Virallisen kopion hankkiminen:

  • Varaa tapaamisaika lähimmältä Yhdysvaltain maahantuloviranomaiselta (Homeland Security).

  • Pyydä kansalaistamispäätöksestä  virallinen kopio ”Certified True Copy of the US Naturalization Document” esittämällä alkuperäinen kansalaistamispäätöksesi. Huom. Notarisoitu kopio (notarized copy) ei ole sama kuin virallinen kopio (certified true copy).

  Apostillen hankkiminen:

  Lähetä Apostillella varustettu asiakirja joko Digi- ja Väestötietovirasto palevlupisteeseen tai Suomen ulkomaan edustustoon.

Lisätietoja Yhdysvaltojen kansalaisuudesta: www.uscis.gov

Väestötietoilmoituksen välittämisestä Digi- ja väestövirastolle perimme palveluhinnaston mukaisen palvelumaksun. Liitäthän asiakirjojen mukaan edustustolle (Embassy of Finland in Washington DC,  Consulate General of Finland in New York tai Consulate General of Finland in Los Angeles) osoitetun money orderin tai varmennetun shekin.

Asiakirjojen palauttamista varten pyydämme liittämään mukaan valmiiksi maksetun FedEx/DHL/UPS/USPS -lähetteen/kuoren.