New Yorkin -pääkonsulaatin tehtävät

Suomen New Yorkin -pääkonsulaatin toiminnasta merkittävä osa keskittyy sijainnin vuoksi New Yorkiin, joka on kansainvälisen talouden, kulttuurin ja median keskus. Pääkonsulaatin toiminta-alue kattaa 35 osavaltiota Yhdysvaltojen itärannikolla ja keskilännessä sekä kaksi erityishallintoaluetta (Puerto Rico ja U.S. Virgin Islands). Alue on pinta-alaltaan Euroopan Unionin kokoinen.

New Yorkin -pääkonsulaatti edistää Suomen kaupallistaloudellisia etuja ja suomalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa Suomen maakuvaa julkisuusdiplomatian keinoin. Yhdysvallat on edelleen maailman tärkein talous- ja markkina-alue ja lähes puolet maailman innovaatioista syntyy Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi tiiviit kauppa- ja taloussuhteet Suomen ja Yhdysvaltojen välillä ovat tärkeät. Pääkonsulaatti rakentaa yhteyksiä suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välillä osavaltio- ja kaupunkitasolla sekä poliittisten, taloudellisten ja yrityselämän edustajien kanssa. Pääkonsulaatti myös tukee suomalaisyritysten toimintaa Yhdysvalloissa sekä osallistuu työhön investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Toiminnan keskiössä ovat start up –yritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset, mutta työtä tehdään myös perinteisten teollisuusyritysten kanssa.

Suomalaisille kulttuurin ja luovien alojen toimijoille pääkonsulaatti tarjoaa monipuolisia palveluita sekä New Yorkissa että muissa pääkonsulaatin toiminta-alueelle kuuluvissa osavaltioissa. Pääkonsulaatin toimintamalli perustuu suomalaisten toimijoiden näkyvyyden, liikkuvuuden, toimintaedellytysten ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen Yhdysvalloissa yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa. Pääkonsulaatin toimenkuvaan kuuluu muun muassa potentiaalisten yhteistyökumppanuuksien identifioiminen ja fasilitointi, verkostoitumispalvelut, asiantuntijavierailuiden koordinointi, tilaisuuksien järjestäminen, viestintä ja yleinen konsultointi.

Pääkonsulaatin työn tavoitteena on edistää Suomen myönteistä maakuvaa sekä nostaa esille suomalaista osaamista ja tietotaitoa Yhdysvalloissa. Yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa pääkonsulaatti on tehnyt tunnetuksi suomalaista teknologia- ja innovaatio-osaamista, kulttuuritarjontaa sekä suomalaista ympäristöystävällistä ajattelua, tasa-arvoon perustuvaa yhteiskuntaa ja korkeatasoista koulutusjärjestelmää. Pääkonsulaatti on läsnä Instagramissa(Linkki toiselle web-sivustolle.), Twitterissä(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja LinkedInissä(Linkki toiselle web-sivustolle.) varmistaakseen vahvan näkyvyyden ja vuorovaikutuksen kohderyhmiensä kanssa. Facebook-sivullamme(Linkki toiselle web-sivustolle.) tiedotetaan pääasiassa konsuli- ja maahantuloasioista. Sosiaalisen median lisäksi pääkonsulaatti tiedottaa uutiskirjeen kautta, joka kokoaa yhteen toiminta-alueen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia sekä pidempiä artikkeleita kulttuurin ja kaupan aloilta. 

Pääkonsulaatti tekee läheistä yhteistyötä Suomen Washingtonin-suurlähetystön, Suomen Los Angelesin -pääkonsulaatin sekä muiden Team Finland USA –toimijoiden kanssa. Näihin kuuluvat kaupallistaloudellisissa kysymyksissä Business Finland (Linkki toiselle web-sivustolle.)ja New Yorkin suomalais-amerikkalainen kauppakamari (Linkki toiselle web-sivustolle.)(FACC). Kulttuuripuolella pääkonsulaatti toimii läheisessä yhteistyössä Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin (Linkki toiselle web-sivustolle.)kanssa.

New Yorkin pääkonsulaatin toimialueella työskentelee 19 kunniakonsulia (avautuu uuteen ikkunaan). Kunniakonsulit täydentävät pääkonsulaatin toimintaa ja tarjoavat tärkeän tuen pääkonsulaatille sen toiminta-alueella.

Konsuli- ja maahantulopalvelut

Yksi pääkonsulaatin tärkeimmistä tehtävistä on Suomen kansalaisten etujen valvonta. Pääkonsulaatin toimialueella asuu yli 20 000 suomalaista sekä noin puoli miljoonaa Amerikan suomalaista, minkä lisäksi toimialueella vierailee yli satatuhatta suomalaista turistia vuosittain. New York on ollut suomalaisten suosituin kaupunkilomakohde jo usean vuoden ajan.

Konsuli- ja mahantulopalveluissa mitattuna New Yorkin pääkonsulaatti on yksi Suomen suurimmista edustustoista maailmalla. Pääkonsulaatti avustaa Suomen kansalaisia kriisitilanteissa sekä auttaa hädänalaisessa asemassa olevia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia Yhdysvalloissa olonsa aikana. Pääkonsulaatti pitää yllä, yhdessä Washingtonissa toimivan suurlähetystön ja Los Angelesissa toimivan pääkonsulaatin kanssa, matkustustiedotetta, jossa tiedotetaan paikallisista olosuhteista ja käytännöistä sekä ohjataan tekemään matkustusilmoitus Yhdysvaltoihin matkustettaessa.

Pääkonsulaatti myöntää vuosittain noin 700 uutta Suomen passia. Lisäksi se järjestää vaalien aikana lakisääteiset ennakkoäänestykset toimialueellaan.

Konsuliasioiden lisäksi pääkonsulaatti palvelee maahantuloasioissa ulkomaalaisia, jotka matkustavat Suomeen. Vaikka Suomeen matkustavat yhdysvaltalaiset eivät tarvitse viisumia Suomen matkalleen, myöntää pääkonsulaatti vuosittain lähemmäs tuhat viisumia Yhdysvalloissa asuville kolmansien maiden kansalaisille. Lisäksi pääkonsulaatti ottaa vastaan oleskelulupahakemuksia yhdysvaltalaisilta ja muilta ulkomaalaisilta, jotka haluavat asua tai työskennellä Suomessa pidempään.